Інституційний репозитарій СНУ ім. В. Даля (eEast-UkrNUIR) призначений для накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської наукової спільноти, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у світовій науково-освітній простір.
Вчені, викладачі та аспіранти університету можуть розмістити електронні копії своїх наукових матеріалів (статті, книги та ін.) в репозитарії СНУ ім. В.Даля самостійно шляхом самоархівування публікацій або звернутися за допомогою до співробітників університетської бібліотеки.
Якщо при роботі з електронним архівом East-UkrNUIR виникають проблеми, звертайтеся до адміністратора на e-mail dspacesnu@ukr.net або через форму зворотного зв'язку (внизу сторінки).
В репозитарії розміщуються матеріали у форматах: Microsoft Word (doc, docx) або Adobe PDF, ppt, xls, jpg, gif, wav, mp3, mpeg, mpg, avi.
Не використовуйте літери верхнього регістру при заповненні полів.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗМІЩЕНІ МАТЕРІАЛИ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА АВТОРІВ.
Інструкція з реєстрації користувача в eEast-UkrNUIR
Інструкція з пошуку матеріалів в eEast-UkrNUIR
Інструкція з додавання матеріалів в eEast-UkrNUIR