Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1047
Title: Інноваційні технології антикризового управління економічними системами
Authors: Рамазанов, С.К.
Надьон, Г.О.
Степаненко, О.П.
Тимашова, Л.А.
Issue Date: 2009
Citation: Інноваційні технології антикризового управління економічними системами : монографія / під ред. проф. С.К. Рамазанова. – Луганськ - Київ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 480 с.
Abstract: Монографія присвячена одній з найактуальніших проблем сучасної економіки – інноваційним інструментам антикризового управління підприємством. Розглядаються основні теоретичні і прикладні задачі антикризового управління, що полягають у запобіганні й виведенні підприємства з кризового стану, покращенні ефективності його діяльності. Матеріали, викладені у даній роботі, спираються на передовий досвід зарубіжної і вітчизняної науково-практичної думки. Це одна з перших монографій, в якій системно викладено сучасні методи управління кризами підприємства в складний перехідний період, а також наведено методи управління підприємствами, що діють в умовах швидкоплинного економічного середовища і жорсткої конкурентної боротьби. Автори детально розглядають економічні основи виникнення криз на підприємстві, наводять класифікацію кризових станів, пропонують сучасні методи діагностики поточного стану підприємства. В залежності від отриманих результатів оцінки стану підприємства пропонуються шляхи виведення підприємства з кризового стану та покращення ефективності його діяльності. Значну увагу приділено конкретним практичним рішенням, пов’язаним з фінансовою, маркетинговою, логістичною, виробничою, інвестиційною та кадровою діяльністю підприємства, узгодженню отриманих рішень з метою оптимального рішення для підприємства в цілому. Визначено роль використання сучасних інформаційних технологій в антикризовому управлінні підприємством, у виробничих організаціях, у банківською сферою, у сфері регіональної системі освіти, обґрунтована необхідність використання віртуальних технологій для антикризового управління підприємством. В монографії також розглянути актуальну проблему розробки та використання систем інформаційних технологій і еколого-економічного управління підприємством в умовах кризи, нестабільної й невизначеної зовнішньої середи. Розглядаються основи теоретичних, методологічних та прикладних задач моніторингу, моделювання, прогнозування, планування, управління та прийняття рішень в умовах невизначеності, ризиків та катастроф. Значну увагу в роботі призначено питанням практичної реалізації отриманих результатів на основі широкого застосування сучасних методів системного аналізу і синтезу, нелінійних та інформаційних технологій. Автори адресують монографію сучасним менеджерам, керівникам підприємств, практичним працівникам консалтингових фірм, аналітикам, а також викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам і всім тим, хто бажає зробити своє існування комфортним і менш кризовим.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1047
Appears in Collections:Монографії вчених університетуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.