Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1049
Title: Математичні моделі в менеджменті та маркетингу
Authors: Рамазанов, С.К.
Рязанцева, Н.А.
Ляшенко, Т.В.
Мусаева, Э.К.
Issue Date: 2006
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Математичні моделі в менеджменті та маркетингу : навч. посібник / С. К. Рамазанов, Н. А. Рязанцева, Т. В. Ляшенко, Э. К. Мусаева. - Луганськ : вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. - 207с.: табл. 44. іл. 30. бібліогр. 18 назв.
Abstract: У навчальному посібнику розглянуті моделі лінійного та цілочисельного про-грамування, класичні методи оптимізації, моделі управління запасами та мережево-го планування і управління, також значну увагу приділено питанням моделювання попиту та споживання, наведені елементи теорії прийняття рішень. Розглянуті де-котрі питання застосування ЕОМ для рішення задач математичного програмування. Доводиться велика кількість економічних задач з рішенням та для самостійного розв’язування Для керівників підприємств, наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1049
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Навчальні, навчально-методичні видання Інституту економіки і управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.