Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1065
Title: Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства
Other Titles: Матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців
Issue Date: Dec-2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства:Матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. м. Сєвєродонецьк, 8 – 9 грудня 2016 р./ За ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля. 2016. – 210 с.
Abstract: Розглянуто питання подальшого розвитку правової науки в умовах інтенсифікації європейських прагнень в Україні та активізації громадянського суспільства. Внесені пропозиції щодо вдосконалення законодавства з урахуванням передових досягнень зарубіжної науки. Мета конференції – розвиток світогляду студентської та учнівської молоді у правовій науці, її ціннісних орієнтацій. Пропонуються для обговорення ключові проблемні питання стосовно законодавчого забезпечення захисту прав та свобод людини, реалізації верховенства права у рамках євроінтеграційного процесу в Україні.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1065
Appears in Collections:Тези доповідей, виступи на конференцях
«Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства», 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_грудень_2016.PDF1,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.