Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1130
Title: Внутрішня і зовнішня політика США в повоєнні роки (1945 - 1955)
Authors: Шамардін, В.
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Шамардін В., Фомін А.В. Внутрішня і зовнішня політика США в повоєнні роки (1945 - 1955) / В. Шамардін, А.В. Фомін // Науковий погляд молоді : ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства : матер. всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів, молодих науковців та викладачів, м. Сєвєродонецьк, 8 - 9 грудня 2016 р. / за ред. проф. Б.Г. Розовського. — Сєвєродонецьк : вид - во СНУ ім. В. Даля, 2016 . – С. 205 - 209.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1130
Appears in Collections:Фомін Андрій Володимирович
«Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства», 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
205-209.pdf466,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.