Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1132
Title: Теоретичні основи створення системи автоматизованого управління ризиком для об’єктів машинобудування підвищеної небезпеки
Authors: Марченко, Д.М.
Жидков, А.Б.
Marchenko, D.
Zhidkov, A.
Issue Date: 2016
Publisher: вид-во СНУ ім. В. Даля
Citation: Марченко Д.М. Теоретичні основи створення системи автоматизованого управління ризиком для об’єктів машинобудування підвищеної небезпеки : монографія / Д.М. Марченко, А.Б. Жидков. – Сєвєродонецьк: Вид- во СНУ ім. В.Даля, 2016. – 176 с.
Abstract: В монографії викладено основні поняття управління ризиками при екс- плуатації технічних систем та моделі для побудування автоматизованої системи управління ризиками, на основі реалізації комплексу узгоджених заходів щодо забезпечення прийнятного рівня ризику, а також оцінки стійкості деградаційних процесів в елементах об’єктів машинобудування підвищеної небезпеки. Монографія може бути корисною широкому колу науковців та фахівців, які працюють з ТС і діяльність яких пов’язана з визначенням їх предруйнівного стану та прийняттям рішення про продовження, або припинення експлуатації об’єктів машинобудування підвищеної небезпеки.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1132
Appears in Collections:Марченко Дмитро Миколайович
Монографії вчених університету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9__20_01_Марченко_Жидков.pdf6,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.