Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1134
Title: Надійність і діагностика електрообладнання
Authors: Губаревич, О.В.
Issue Date: 2016
Publisher: вид-во СНУ ім. В. Даля
Citation: Губаревич О.В. Надійність і діагностика електрообладнання: підручник / О.В. Губаревич. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 248 с.; табл. 6, іл. 20, бібліогр. 44 найм.
Abstract: Містить основні базові відомості про надійність електричних машин та апаратів, а також про діагностування у сполученні з прогнозуванням технічного стану електрообладнання стосовно до кожного виду електричних машин. Наведені при- клади рішення завдань за розрахунком надійності, а також завдання для самостій- ного вирішення та контрольні питання по розділах. Для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка і елек- тромеханіка", що навчаються за спеціалізаціями "Електричні машини та апарати", "Електропобутова техніка" і "Електротехнічні системи електроспоживання", також може бути корисним молодим викладачам цих спеціальностей та фахівцям народ- ного господарства у галузі електромеханіки.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1134
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Губаревич О.В 10.pdf2,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.