Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1135
Title: Тривимірне моделювання металорізальних верстатів та інструментального оснащення
Authors: Кроль, О.С.
Соколов, В.І.
Krol, O.S.
Sokolov, V.I.
Соколов, В.И.
Issue Date: 2016
Publisher: вид-во СНУ ім. В. Даля
Citation: Кроль О.С., Соколов В.І. Тривимірне моделювання металорізальних верстатів та інструментального оснащення : навч. посібник / О.С. Кроль, В.І. Соколов. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 160 с.: табл. 1, рис. 144, бібліогр. назв. 38.
Abstract: Навчальний посібник містить відомості про методику й процедури 3D- моделювання верстатних систем фрезерувально-свердлильно-розточного типу та інструментального забезпечення машинобудівного виробництва. Розглянути базові прийоми розробки ескізів та тривимірних операцій, які задіяні в інтегрованих системах автоматизованого виробництва КОМПАС-3D та АРМ WinMachine. Використані основні бібліотеки стандартних виробів, валів та механічних передач, кінцево-елементного аналізу (модуль АРМ FEM), які прискорюють роботу конструктора та значно зменшують термін процесу проектування. На базі спеціалізованого додатка «Зубчастопасові передачі» розриті можливості системи, які пов'язані зі взаємодією бібліотеки Вали і механічні передачі 2D з системою КОМПАС-3D. Така взаємодія дозволяє генерувати тривимірні твердотільні моделі на основі параметричної моделі, створеної у бібліотеці Вали і механічні передачі 2D, і підключати засоби редагування КОМПАС-3D. Надано рекомендації, що до створення фото реалістичного зображення конструкцій верстатів за допомогою модуля Artisan Rendering, інтегрованого в систему КОМПАС-3D. Представлені багато розроблених на кафедрі Машинобудування та прикладної механіки тривимірних моделей металорізальних верстатів та інструментів. Для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Прикладна механіка», аспірантів та викладачів.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1135
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Соколов Володимир Ілліч
Кроль Олег Соломонович
Навчально-методичні посібники/ кафедра машинобудування та прикладної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кроль_Соколов.pdf8,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.