Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1203
Title: Емпіричне вивчення уявлень старших школярів про особливості соціально-нормативної активності особистості
Authors: Волченко, Л.П.
Гарькавець, С.О.
Keywords: Соціальна психологія та психологія соціальної роботи
дівчата, локус контролю, соціально-нормативна активність, соціальні уявлення, цінності, юнаки, ядро особистості
Issue Date: 2015
Publisher: Tbilisi, Georgia
Citation: Волченко Л. П. Емпіричне вивчення уявлень старших школярів про особливості соціально-нормативної активності особистості / Л. П. Волченко, С. О. Гарькавець // Black sea scientific journal of academic research. Multidisciplinary journal / Psychology and Sociology Science. – Tbilisi, Georgia, 2015. – P. 60-65.
Abstract: У статті розглядаються особливості соціальних уявлень старших школярів, що навчаються у шкільних закладах освіти південного сходу України, стосовно активності особистості у соціально-нормативному вимірі. З’ясовано, що старші школярі з інтернальним локусом контролю більше уявляють просоціально орієнтовану поведінку, ніж їх однолітки з екстернальним локусом контролю. Констатовано, що у структурі уявлень значної кількості старших школярів про соціально-нормативну активність особистості присутні достатньо об’ємні установки та цінності, які регулюють її поведінку. Але, переважна більшість юнаків і дівчат на рівні стабільних уявлень відображає тільки моральні та резідуальні норми. У зоні потенційних змін соціальних уявлень також, переважно, знаходяться моральні та резідуальні норми, й тільки у периферійних зонах має місце прояв правових.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1203
Appears in Collections:Статті кафедри психології та соціології
Гарькавець Сергій Олексійович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volchenko L., Harkavets S._st_ Georgia.pdf386,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.