Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1206
Title: Конкурентна віктимність та її психологічні механізми
Authors: Гарькавець, С.О.
Keywords: Соціальна психологія, психологія конфлікту, віктимологія
зараження, ідентифікація, категоризація, конкурентна віктимність, конформізм, конфлікт, навіювання, наслідування, психологічні механізми, раціоналізація.
Issue Date: Mar-2017
Publisher: Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля
Citation: Гарькавець С. О. Конкурентна віктимність та її психологічні механізми / С. О. Гарькавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. − Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017 − №1(42). – С. 59-67.
Abstract: У статті проаналізовані особливості прояву феномену «конкурентної віктимності» та психологічні механізми, що сприяють його виникненню. Розглянуті інсталяції конкурентної віктимності на рівні міжособистісних і міжгрупових конфліктів. З’ясовано, що поряд з такими психологічними механізмами, як ідентифікація, категоризація та раціоналізація, у інсталяції конкурентної віктимності приймають участь механізми навіювання, наслідування, психічного зараження та конформізму. Встановлено, що механізм навіювання забезпечує послаблення свідомого контролю та під дією сильних маніпуляційних впливів основні аспекти віктимності набувають нав’язливого характеру. Сугестивна залежність також зростає внаслідок групового тиску. Механізм наслідування організує поведінку індивідів за взірцем та посилює амплітуду прояву конкурентної віктимності, якщо конфліктуючі сторони відчувають невдоволення власним станом жертви. Суб’єкти конфлікту, які характеризуються як більш благонадійними, згодом відчують більше невдоволення, якщо їхні очікування були занадто високими, а на справді опоненти виявилися у кращому положенні, ніж вони. Механізм психічного зараження забезпечує перехід емоційного стану від одного індивіда до іншого на психофізіологічному рівні та надає додаткову енергію як індивідуальним, так й груповим віктимним проявам. Механізм конформізму, який виступає механізмом конвенційності, сприяє зміцненню зв’язків усередині групи між його членами. Конкурентна віктимність зростає, коли члени групи вважають, що пріоритет власних страждань є незрівнянно більшим, ніж стражданнями протилежної сторони, й ніхто це не може поставити під сумнів. Визначено, що конкурентна віктимність виникає та значно зростає в умовах протистояння, коли зазначені механізми забезпечують виникнення конкуренції між суб’єктами конфлікту за високий рівень віктимних страждань або відчуттів жертви конфлікту, за який збільшуються втрати не тільки фізичного, а й матеріального, культурного та психологічного виміру.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1206
Appears in Collections:Статті кафедри психології та соціології
Гарькавець Сергій Олексійович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ст_Гарькавець_механізми CV.pdf420,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.