Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1209
Title: До проблеми формування особистості правоохоронця в умовах розвитку інформаційного суспільства
Authors: Гарькавець, С.О.
Keywords: Соціальна психологія, психологія виховання, юридична психологія
інформація, критичне мислення, мережева епоха, особистість правоохоронця, постправда.
Issue Date: Apr-2017
Publisher: Харків : МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ
Citation: Гарькавець С. О. До проблеми формування особистості правоохоронця в умовах розвитку інформаційного суспільства / С. О. Гарькавець // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (7 квіт. 2017 р., Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2017. – С. 19-21.
Abstract: Розглядаються психологічні аспекти формування особистості правоохоронця за сучасних умов розвитку інформаційного суспільства. Зазначається, що в мережеву епоху на перший план виходить спроможність індивіда сприймати та обробляти великі пласти інформації, що стає можливим за умов розвитку критичного мислення та формування установки на подолання.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1209
Appears in Collections:Тези доповідей, виступи на конференцях
Гарькавець Сергій Олексійович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гарькавець_Тези_ХНУВС_2017.pdf289,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.