Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1211
Title: Формування деструктивних ціннісних орієнтацій українських громадян під впливом трансформаційних змін
Authors: Гарькавець, С.О.
Keywords: Соціальна психологія та психологія соціальної роботи
корупція, потреби, самоідентичність, соціально-нормативна активність, цінності.
Issue Date: 2014
Publisher: Чернигів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка
Citation: Гарькавець С. О. Формування деструктивних ціннісних орієнтацій українських громадян під впливом трансформаційних змін / С. О. Гарькавець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Т. 1, Вип. 121. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – С. 78-80. – (Серія:«Психологічні науки»).
Abstract: У статті розглядаються особливості формування особистісної системи цінностей в умовах соціальних перетворень, які відбулися в сучасній Україні. З’ясовано, що негативний вплив економічних, політичних і правових аспектів викликає виникнення деформованої системи цінностей особистості, яка виступає елементом, що породжує корупцію. На підставі ціннісно-нормативного підходу розглянутий взаємозв’язок особистості з різними аспектами її життєдіяльності. Встановлено, що корупція є явищем, яке набуло значення об’єктивної цінності для індивіда, оскільки вона проникла у всі сфери суспільного життя та здебільшого виступає чинником, який забезпечує досягнення особисто значущих цілей. Відмічено, що переплетення корупції з індивідуальними потребами та цілями діяльності суб’єкта сприяє перетворенню її в особистісну цінність, а підкріплена позитивними емоціями, корупція набуває інструментального значення та можливості визначати спрямованість активності індивіда в суспільстві. Запропоновані соціально-психологічні заходи, що можуть мінімізувати вплив корупції на економічну та соціально-нормативну життєдіяльність людини.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1211
Appears in Collections:Статті кафедри психології та соціології
Гарькавець Сергій Олексійович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гарькавець_стаття_ЧНПУ.pdf394,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.