Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1214
Title: Побудова еко-орієнтованої системи координат життєдіяльності людини за сучасних умов її існування
Authors: Гарькавець, С.О.
Keywords: Соціальна психологія та психологія соціальної роботи
кофігуративна культура, соціально-психологічні впливи, префігуративна культура, еко-орієнтація, екоцентрична свідомість
Issue Date: May-2014
Publisher: Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
Citation: Гарькавець С. О. Побудова еко-орієнтованої системи координат життєдіяльності людини за сучасних умов її існування / С. О. Гарькавець // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Т. VII. Екологічна психологія. – Вип. 37. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 40-47.
Abstract: У статті розглядаються проблеми побудови сучасної еко-орієнтованої системи координат життєдіяльності людини, у якій превалюють природоцентристська та екоцентристська моделі свідомості особистості. Акцентується положення про те, що кофігуративні та префігуративні культурні екстраполяції відповідають моделям свідомості, що розглядаються.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1214
Appears in Collections:Статті кафедри психології та соціології
Гарькавець Сергій Олексійович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Garkavets S_екологічна_психологія.pdf326,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.