Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1224
Title: Аксіологічний вимір антисоціальної активності особистості в умовах суспільних перетворень
Authors: Гарькавець, С.О.
Keywords: Соціальна психологія, юридична психологія
корупція, особистість, система цінностей, соціально-нормативна активність, ціннісно-нормативний підхід
Issue Date: 2012
Publisher: Львів : ЛДУВС
Citation: Гарькавець С. О. Аксіологічний вимір антисоціальної активності особистості в умовах суспільних перетворень / С. О. Гарькавець // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: «Психологія» ‒ Львів : ЛДУВС, 2012. ‒ №2(2). – С. 284-292.
Abstract: У статті розглянуто особливості формування системи цінностей особистості за умов суспільних трансформацій, що відбуваються в сучасній Україні. З’ясовано, що негативний вплив економічних, політичних і правових аспектів зумовлює появу викривленої особистісної системи цінностей, у якій значне місце посідає такий її елемент, як корупція. На підставі ціннісно-нормативного підходу проаналізована детермінація ціннісного ставлення індивіда до сучасних аспектів його життєдіяльності. Зазначено, що корупція як явище набуває об’єктивного значення цінності на підставі її проникнення у всі сфери суспільного життя й вона стає значущим чинником для досягнення особистих цілей. Констатовано, що співвіднесення корупції з індивідуальними потребами та цілями діяльності суб’єкта зумовлює набуття нею ціннісного змісту та перетворення її в особистісну цінність, а виникаючи в психіці індивіда з позитивною емоцією корупція як інструментальна цінність з’єднується з його когніціями та стає «спроможною» орієнтувати активність особистості у соціумі. Запропоновано соціально-психологічні заходи щодо мінімізації впливу корупцію на соціально-нормативну активність індивіда.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1224
Appears in Collections:Гарькавець Сергій Олексійович
Статті кафедри психології та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гарькавець С.О._Львів_2012.pdf413,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.