Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1274
Title: Сучасні тенденції професійної підготовки студентів економічних спеціальностей вищої школи
Other Titles: Modern trends of the professional training of students specializing in economics in higher education institutions
Authors: Макаренко, М.Б.
Makarenko, M.B.
Keywords: інформаційне суспільство
комп’ютерне середовище
мотивація
вищі навчальні заклади
індивідуальний підхід
information society
computer environment
motivation
individual approach
universities
Issue Date: 2016
Publisher: CНУ ім. В. Даля
Citation: Макаренко М. Б. Сучасні тенденції професійної підготовки студентів економічних спеціальностей вищої школи / М. Б.Макаренко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2016. - № 3 (227). - С. 57 - 60.
Abstract: У статті запропоновано шляхи вдосконалення професійної підготовки студентів економічних спеціальностей вищої школи з метою інтеграції національної освіти до світового освітнього простору. Наведено структуру мотивації навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей як систему складних взаємопов’язаних факторів, що потребують постійного спостереження та управління. Визначено роль рівня розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури вищого навчального закладу для подальшого ефективного навчання майбутніх економістів.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1274
Appears in Collections:№ 3 (227)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057-060.pdf358,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.