2017 р. : [204] Community home page

Browse

Collections in this community

Майбутній науковець – 2017 [3]

матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 1 груд. 2017 р., м. Сєвєродонецьк

«Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства» [3]

матеріали ХIII наук.-практ. конф., Сєвєродонецьк, 24 - 25 берез. 2017 р.

«Технологія-2017» [3]

матеріали XХ міжнародної науково-технічної конференції, 21-22 квіт. 2017 р., м. Сєвєродонецьк

«Технічні науки в Україні: погляд у майбутнє» [1]

збірник тез наукових доповідей II Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Сєвєродонецьк, 27-28 квітня 2017 р.

«Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів» [4]

матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Рубіжне, 18-24 квітня 2017 р.

«Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти: проблеми та перспективи» [3]

Матерiали Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, співробітників ВНЗ і наукових організацій, магістрантів, аспірантів, докторантів, представників громадських організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та інших установ, м. Сєвєродонецьк, 6-7 жовтня 2017 р.

«Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах» [1]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Сєвєродонецьк, 22 −23 берез. 2017 р.

«Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку» [7]

збірник матеріалів XІ всеукраїнської науково-практичної конференції, 8 грудня 2017 р.

«Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація», 26-27 травня 2017 р. [7]

матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів; м. Сєвєродонецьк, 26-27 травня 2017 р.

«Проблеми розвитку транспорту і логістики» [31]

матеріали VII-ї Міжнародної науково-практичної конференці, Сєвєродонецьк-Одеса, 26-28 квітня 2017 р.

«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 13-14 квітня 2017 р. [40]

матерiали Міжнародної науково-практичної конференції науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, студентів, м. Сєвєродонецьк, 13-14 квітня 2017 р. (З нагоди 25-річчя юридичного факультету)

«Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції» [5]

тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Сєвєродонецьк (Україна)– Люблін (Польща), 3-5 травня 2017 р.

«Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства» [2]

Матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, м. Сєвєродонецьк, 7-8 грудня 2017 р.

«Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні» [6]

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, м. Сєвєродонецьк, 18-19 травня 2017 р. (З нагоди 25-річчя юридичного факультету)

Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі [10]

матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 17 листопада 2017 р. м. Сєвєродонецьк