Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1303
Title: Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні
Other Titles: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, м. Сєвєродонецьк, 18-19 травня 2017 р.
Keywords: право
правові Інтернет–ресурси
права людини
правовий захист
європейський курс України
інтелектуальна власність
цивільний захист
способи захисту права власності
молоді юристи
європейський курс України
європейські тенденції розвитку вітчизняного законодавства
захист прав людини
міжнародне гуманітарне право
порушення прав людини в умовах окупації України
ендавмент у внз України
нормативно-правове регулювання працевлаштування
дисципліна праці
праця малолітніх та неповнолітніх осіб
правові проблеми переведення на іншу роботу
працевлаштування молоді та студентів
виключні права інтелектуальної власності у мережі інтернет
учасники цивільного процесу
захист авторського права в мережі інтернет
цивільні права
сучасне кримінальне право
криміналістика
кримінальна відповідальність юридичних осіб
кримінальне провадження
е-врядування в Україні
адміністративне право та процес
правова дискримінація тимчасово переміщених осіб в Україні
децентралізація в Україні
виборчі права громадян, що мешкають у зоні АТО
Issue Date: 2017
Publisher: CНУ ім. В. Даля
Citation: Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців ; м. Сєвєродонецьк, 18-19 травня 2017 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ iм. В. Даля. 2017. – 236 с.
Description: Розглянутi питання подальшого розвитку правової науки в умовах інтенсифікації європейських прагнень в Україні та активізації громадянського суспільства. Внесені пропозиції щодо вдосконалення законодавства з урахуванням передових досягнень зарубіжної науки. Мета конференції - розвиток світогляду молоді у правовій та історичній науці, її ціннісних орієнтацій; дослідження і обґрунтування теоретико-методичних та науково-практичних надбань в галузі історії та права. Узагальнення напрацювань фахівців з актуальних аспектів співпраці між Україною, Європейським союзом та світовим товариством, питань теорії та практики юридичної науки, міждисциплінарних підходів та сучасних поглядів щодо подальших перспектив розвитку. Сприяння обміну науковими поглядами, ідеями та думками всередині професійного співтовариства. Стимулювання науково-дослідної діяльності молодих вчених, теоретиків і практиків.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1303
Appears in Collections:«Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні»
Тези доповідей, виступи на конференцях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет конф1.pdf1,87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.