Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1312
Title: The theory and practice of the higher school course
Other Titles: Теорія і практика вищої школи
Authors: Modestova, T.V.
Модестова, Т.В.
Issue Date: 2016
Publisher: CНУ ім. В. Даля
Citation: Modestova T.V. The theory and practice of the higher school course : workbook / T.V. Modestova. – Severodonetsk: publishing house V. Dahl East Ukrainian National University, 2016. – 100 p.
Abstract: У запропонованому навчально-методичному виданні представлено англомовну термінологію та фразеологію, пов'язану з вивченням та викладанням спеціальних предметів у ВНЗ, сформовану у вигляді завдань репродуктивного, реконструктивного та творчого рівнів. Практикум призначено для студентів та викладачів ВНЗ, які здійснюють навчальну та викладацьку діяльність англійською мовою. Зміст відповідає професійним інтересам студентів широкого кола спеціальностей та діючих викладачів ВНЗ; стимулює позитивну мотивацію до вивчення спеціальних предметів іноземною мовою; посилює міжпредметні зв'язки педагогічних дисциплін зі спеціальними предметами та іноземною мовою; підвищує готовність студентів та викладачів ВНЗ до здійснення навчальної та викладацької діяльності англійською мовою.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1312
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Навчальні, навчально-методичні видання Інституту міжнародних відносинItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.