Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1315
Title: Політологічні записки. - Вип. 2(12), 2015.
Issue Date: 2015
Publisher: CНУ ім. В. Даля
Citation: Політологічні записки : зб. наук. праць. - Вип. 2(12). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – 144 с.
Description: У збірнику публікуються матеріали у галузі політичних наук, в яких висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасного розвитку політичних інститутів та процесів в контексті світового та вітчизняного досвіду модернізації політичної системи, політичної культури та ідеології. Рекомендовано для друку Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (протокол № 3 від 27 листопада 2015 р.) Вища атестаційна комісія України визнала збірник наукових праць фаховим виданням з політичних наук (Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 22.04.2011 р.).
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1315
ISSN: 2225-5591
Appears in Collections:№ 2 (12)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
полит записки (2)12_2015.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.