Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1336
Title: Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація
Issue Date: 2017
Publisher: CНУ ім. В. Даля
Citation: Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. науковців, викладачів та аспірантів, Сєвєродонецьк, 26-27 травня 2017 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т міжнар. відносин, Укр. асоц. дослід. освіти ; [за заг. ред. Крсек О. Є.] — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ iм. В. Даля, 2017. – 260 с.
Description: У збірнику матеріалів конференції містяться доповіді та повідомлення науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів України та іноземних держав І Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 26-27 травня 2017 р. До збірника увійшли тези доповідей, присвячені проблемам іноземної філології, перекладу, міжкультурної комунікації, літературознавства, методики викладання іноземних мов. Подано матеріали з проблем та перспектив розвитку світового політичного процесу, розглянуто актуальні питання діяльності підприємств, розвитку туризму і сфери послуг в умовах глобалізації та євроінтеграції, освітніх досліджень в контексті інтеграції України до світового наукового простору.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1336
Appears in Collections:«Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація», 26-27 травня 2017 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.