Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1338
Title: Проблеми розвитку транспорту і логістики
Issue Date: 2017
Publisher: CНУ ім. В. Даля
Citation: Проблеми розвитку транспорту і логістики : матеріали VII-ї Міжнар. наук.-практ. конф., Сєвєродонецьк-Одеса, 26-28 квітня 2017р. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 316 с.
Description: У збірнику представлені статті за матеріалами доповідей VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспорту і логістики», Одеса, 26-28 квітня 2017 року в сфері технології перевізного процесу і управління на транспорті, проблем залізничного, автомобільного транспорту, морського бізнесу, автоматизації та інформаційних технологій в перевізному процесі, стану, проблем та перспектив розвитку інфраструктури транспортних систем, міжнародної та транспортно-складської логістики, економіки транспорту та питань підготовки фахівців з транспорту. Роботи друкуються в авторській редакції. Редакційна колегія не несе відповідальність за достовірність інформації, що наведена в роботах, і залишає за собою право не погоджуватися з думками авторів на розглянуті питання.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1338
Appears in Collections:«Проблеми розвитку транспорту і логістики»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
збірник_ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ транспорту.pdf5,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.