Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1352
Title: Система автоматичного керування технологічним обладнанням з гідроприводом обертального руху
Other Titles: Система автоматического управления технологическим оборудованием с гидроприводом вращательного движения
System of automatic control of technological equipment with hydraulic drive of rotary motion
Authors: Степчук, Я.І.
Ткаченко, М.К.
Соколов, В.І.
Sokolov, V.I.
Соколов, В.И.
Issue Date: 2017
Publisher: СНУ ім.В. Даля
Citation: Система автоматичного керування технологічним обладнанням з гідроприводом обертального руху / Я.І. Степчук, М.К. Ткаченко, В.І. Соколов // Технічні науки в Україні: погляд у майбутнє: збірник тез наукових доповідей II Всеукраїнської інтернет-конференції м. Сєвєродонецьк, 27-28 квітня 2017 р. – Сєвєродонецьк: вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2017. – С. 79 - 83.
Description: Метою роботи є розробка та дослідження системи автоматичного керування (САК) технологічним обладнанням з гідроприводом обертального руху.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1352
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Тези доповідей, виступи на конференцях/ кафедра машинобудування та прикладної механіки
Статті/ кафедра машинобудування та прикладної механіки
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Погляд2017_2.pdf701,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.