Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1373
Title: Соціально-психологічні особливості ключових компетентностей учителя нової української школи
Authors: Волченко, Л.П.
Keywords: Соціальна психологія
віктимологічна компетентність, учитель, ключові компетентності, комунікативна компетентність, конфліктологічна компетентність, соціально-нормативна компетентність, фасилітативна компетентність
Issue Date: Jun-2017
Publisher: Сєвєродонецьк: видавництво СНУ ім. В. Даля
Citation: Волченко Л. П. Соціально-психологічні особливості ключових компетентностей учителя нової української школи / Л. П. Волченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2017. - № 2 (43). – С. 55 – 64.
Abstract: У статті, в контексті реформування сучасної української освіти, розглядається проблема соціально-психологічних особливостей ключових компетентностей, які повинні бути сформовані в учителя нової української школи. Визначено, що ключовими компетентностями, які надають можливість учителю, за сучасних умов існування, здійснювати складні поліфункціональні види діяльності та ефективно розв’язувати актуальні індивідуальні та соціальні проблеми, виступають комунікативна, конфліктологічна, фасилітативна, соціально-нормативна та віктимологічна компетентності.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1373
Appears in Collections:Статті кафедри психології та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ст_Volchenko_06_2017.pdf315,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.