Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1376
Title: Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти
Issue Date: 2016
Publisher: CНУ ім. В. Даля
Citation: Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. матеріалів ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 трав. 2016 р. : в 2 ч. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А.]. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 308 с.
Description: У збірнику здійснюється багатоаспектний аналіз трансформації сучасної культури, духовності в інформаційному просторі з урахуванням специфіки й соціальної динаміки філософії, етики, естетики, мистецтва, психології, педагогіки, соціології, економіки, політики і права. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1376
Appears in Collections:«Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти»Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.