Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/139
Title: Физико-химические основы процесса конверсии пропан-бутановой фракции в метанол
Authors: Иджагбуджи, А.А.
Целищев, А.Б.
Целіщев, О.Б.
Issue Date: 2015
Publisher: СНУ ім. В. Даля
Citation: Иджагбуджи А.А. Физико-химические основы процесса конверсии пропан-бутановой фракции в метанол / А.А. Иджагбуджи // Майбутній науковець – 2015 : матер. всеукр. наук.-практ. конф., м. Сєвєродонецьк, 4 груд. 2015 р. / уклад. В. Ю. Тарасов. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. – C. 35-37.
Abstract: Метою даної роботи є теоретичне й експериментальне дослідження можливості процесу прямого окиснення пропан-бутанового газу в метанол. Запропонована принципова схема й фізико-хімічне обґрунтування даного процесу в парогазовій системі: (C 3 H 8 + C 4 H 10 ) + O 2 → (H 2 O; hν/NО 2 ) → 2СН 3 ОН + (C 2 H 4 + C 3 H 6 ) при наявності джерела випромінювання видимого світла (λ = 420 нм), Т = 100 0 С, P = 1 атм. й автокаталітичної дії діоксиду азоту•NO 2 , як продукту розпаду нітратної кислоти — 4HNO 3 → 4NO 2 + 2H 2 O + O 2 . Запропонований фото-автокаталітичний спосіб одержання метанолу (при ~10,0% конверсії пропан-бутанової суміші й повній відсутності побічних продуктів реакції) представляється надзвичайно перспективним для створення принципово нового процесу вторинної переробки нафти.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/139
Appears in Collections:Тези доповідей, виступи на конференцях / кафедра комп’ютерно-інтегрованих систем управління
Целіщев Олексій Борисович
«Майбутній науковець – 2015»
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Майбутній науковець 2015 С.35-37.pdf2,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.