Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/141
Title: Крекінг нафти у розплавах хлоридів металів
Authors: Анохіна, Д.А.
Кудрявцев, С.О.
Issue Date: 2015
Publisher: СНУ ім. В. Даля
Citation: Анохіна Д.А. Крекінг нафти у розплавах хлоридів металів / Д.А. Анохіна // Майбутній науковець – 2015 : матер. всеукр. наук.-практ. конф., м. Сєвєродонецьк, 4 груд. 2015 р. / уклад. В. Ю. Тарасов. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 39-40.
Abstract: Одним з перспективних напрямків розвитку процесів деструктивної переробки вуглеводневої сировини є проведення деструктивних перетворень в середовищі неорганічних розплавів. Пропонується процес крекінгу сирої нафти в середовищі розплавлених хлоридів металів з метою отримання бензинової та дизельної фракції. Робочим розплавом може бути сіль або суміш солей з LiCl, KCl, NaCl, MgCl 2 , CaCl 2 , CuCl, ZnCl 2 , FeCl 3 . Визначено, що найбільший вихід світлих нафтопродуктів отримується при використанні в якості розплаву евтектичної суміші солей ZnCl 2 з KCl (або з NaCl). Вивчено процес крекінгу сирої західносибірської нафти в интервалі температур 400– 600 °С. Для реалізації на практиці процесу, що було досліджено, запропонована енергоефективна конструкція реактора, що працює за принципом висхідного прямотоку з роздільними зонами крекінгу та окиснення та циркулючим між ними розплавом.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/141
Appears in Collections:Тези доповідей, виступи на конференцях / кафедра хімічної інженерії та екології
«Майбутній науковець – 2015»
Кудрявцев Сергій Олександрович
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Майбутній науковець 2015 С.39-40.pdf2,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.