Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/143
Title: Біодизель з стічних побутових вод
Authors: Ажипа, М.В.
Волошинов, О.А.
Тарасов, В.Ю.
Tarasov, V.Yu.
Issue Date: 2015
Publisher: СНУ ім. В. Даля
Citation: Ажипа М. Біодизель з стічних побутових вод / М. Ажипа, О.А. Волошинов, В.Ю. Тарасов // Майбутній науковець – 2015 : матер. всеукр. наук.-практ. конф., м. Сєвєродонецьк, 4 груд. 2015 р. / уклад. В. Ю. Тарасов. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 42-43.
Abstract: Широке використання нафтопродуктів як джерел енергії становить значну небезпеку для навколишнього природного середовища. У таких випадках, стимулюється інтенсивний пошук альтернативних джерел енергії. Однією з таких альтернатив є виробництво бiодизеля. Якщо для виготовлення бiодизеля використовувати лише олiї соняшника, рiпаку чи твариннi жири - можно зазнати поразки у фiнансовому станi, бо цi речовини досить дорогi. Але для зменшення витратiв, мы можемо вилучати такi ж самi орагнiчнi речовини з стiчних вод.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/143
Appears in Collections:Тези доповідей, виступи на конференцях / кафедра хімії та охорони праці
Тарасов Вадим Юрійович
«Майбутній науковець – 2015»
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Майбутній науковець 2015 С.42-43.pdf2,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.