Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/144
Title: Дослідження ступенню перетворення окисника в процесі конверсії вугілля в розплаві із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення
Authors: Зубцова, А.В.
Сафонова, С.О.
Зубцов, Є.І.
Issue Date: 2015
Publisher: СНУ ім. В. Даля
Citation: Зубцова А.В. Дослідження ступенню перетворення окисника в процесі конверсії вугілля в розплаві із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення / А.В. Зубцова // Майбутній науковець – 2015 : матер. всеукр. наук.-практ. конф., м. Сєвєродонецьк, 4 груд. 2015 р. / уклад. В. Ю. Тарасов. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 43-44.
Abstract: Для кінетичних досліджень основних закономірностей процесу конверсії вугілля всинтез-газ у розплаві натрію хлориду був використаний проточний метод. Проведені дослідження кінетики конверсії вуглецевого залишку антрациту тип АШ фракцією менше 0,05 мм, наступного складу в % ваг.: вологість – 8,0; леткі речовини – 4,0; зольність – 28,0; склад горючої маси: С – 93,0; Н – 1,8; N – 1,0; О – 3,0; S – 1,7. Використання спеціально розробленого програмного забезпечення дозволило встановити, що конверсія вуглецевого залишку водою з урахуванням його концентрації в розплаві натрій хлориду характеризується трьома яскраво вираженими областями перебігу процесу і має лінійний характер.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/144
Appears in Collections:Тези доповідей, виступи на конференцях / кафедра хімічної інженерії та екології
«Майбутній науковець – 2015»
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Майбутній науковець 2015 С.43-44.pdf2,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.