Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1477
Title: О расчете начальных участков турбулентных потоков в цилиндрических каналах
Other Titles: Про розрахунок початкових ділянок турбулентних потоків в циліндричних каналах
On the calculation of the initial sections of turbulent flows in cylindrical channels
Authors: Соколов, В.И.
Соколов, В.І.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 1999
Publisher: Изд-во ВУГУ
Citation: Соколов В.И. О расчете начальных участков турбулентных потоков в цилиндрических каналах / В.И. Соколов. - Луганск : Изд-во Восточноукраинского государственного университета, 1999. - 35 с.
Abstract: Рассмотрены математические модели трехмерных осесимметричных турбулентных течений несжимаемой среды в круглых и кольцевых цилиндрических каналах. Представлен алгоритм конечно-разностного маршевого метода моделирования потока на начальном участке канала с кусочно-линейным входным профилем скорости. Рассчитана на инженерно-технических и научных работников, занимающихся разработкой сложных гидравлических систем, а также на студентов старших курсов и аспирантов технических специальностей.
Розглянуто математичні моделі тривимірних осесиметричних турбулентних течій нестисливої середовища в круглих і кільцевих циліндричних каналах. Представлений алгоритм кінцево-різницевого маршового методу моделювання потоку на початковій ділянці каналу з кусочно-лінійним вхідним профілем швидкості. Розрахована на інженерно-технічних і наукових працівників, що займаються розробкою складних гідравлічних систем, а також на студентів старших курсів і аспірантів технічних спеціальностей.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1477
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Наукові видання/ кафедра машинобудування та прикладної механіки
Інші наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BROS2.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.