Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1489
Title: Технічні науки в Україні: погляд у майбутнє (м. Сєвєродонецьк, 27-28 квітня 2017 р.)
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Технічні науки в Україні: погляд у майбутнє: зб. тез наук. доповідей II Всеукр. інтернет-конф. м. Сєвєродонецьк, 27-28 квітня 2017 р. – Сєвєродонецьк: вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2017. – 172 с.
Description: До електронного збірника увійшли матеріали доповідей, поданих на II Всеукраїнську інтернет-конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Технічні науки в Україні: погляд у майбутнє», яка організована та проведена кафедрою електричної інженерії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) при підтримці Міністерства освіти і науки України та спільно з Академією наук вищої освіти України, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського та Державним підприємством «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (м. Лисичанськ). Електронне наукове видання містить результати досліджень студентів, аспірантів та молодих учених в наступних галузях знань: метрологія та інформаційно-вимірювальні технології; електроніка та приладобудування; електротехніка та електромеханіка; автоматизація та інтелектуалізація проектування технічних систем; прилади і методи технологічного контролю.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1489
Appears in Collections:«Технічні науки в Україні: погляд у майбутнє»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СБОРНИК Конференция 2017 без ISBN.pdf2,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.