Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1518
Title: Теоретичні і прикладні проблеми психології
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. / М - во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; відп. ред. д.психол.н., доц. М.В. Тоба. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. - № 1(36). - 414 с.
Description: В збірник увійшли статті вчених у галузі психології, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та вищих навчальних закладів України за тематиками "Соціальна психологія", "Психологія освіти", "Психологія управління" та ін.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1518
ISSN: 2219-2654
Appears in Collections:Теоретичні і прикладні проблеми психології № 1(36)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник 1(36) 2015.pdf5,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.