Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1537
Title: Особливості навчання дорослих англійської мови в умовах післядипломної освіти
Other Titles: Features of teaching adult English languages in postgraduate education
Authors: Модестова, Т.В.
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Модестова Т.В. Особливості навчання дорослих англійської мови в умовах післядипломної освіти / Т.В. Модестова // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. матеріалів ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 трав. 2016 р. : в 2 ч. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А.]. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 189 - 191.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1537
Appears in Collections:«Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
189-191.pdf288,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.