Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1540
Title: Позааудиторне навчання іноземній мові студентів вишів як один із засобів формування мовленнєвої особистості
Authors: Барвіна, Н.О.
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Барвіна Н.О. Позааудиторне навчання іноземній мові студентів вишів як один із засобів формування мовленнєвої особистості / Н.О. Барвіна // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. матеріалів ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 трав. 2016 р. : в 2 ч. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А.]. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 228 - 230.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1540
Appears in Collections:Доповіді, виступи, тези співробітників кафедри української філології та журналістики
«Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
228-230.pdf284,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.