Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1548
Title: Стратегії поведінки особистості у контексті її життєвих досягнень
Other Titles: Стратегии поведения личности в контексте ее жизненных достижений
Authors: Бохонкова, Ю.О.
Бохонкова, Ю.А.
Сербін, Ю.В.
Сербин, Ю.В.
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Бохонкова Ю.О. Стратегії поведінки особистості у контексті її життєвих досягнень / Ю.О. Бохонкова, Ю.В. Сербін // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. матеріалів ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 трав. 2016 р. : в 2 ч. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А.]. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 5 - 9.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1548
Appears in Collections:Бохонкова Юлія Олександрівна
«Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005-009.pdf346,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.