Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1572
Title: Правовий, економічний та історичний аспекти змін виробничих відносин в аграрному секторі України (50-80-і рр. ХХ ст.): історіографія
Authors: Михайлюк, В.П.
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Михайлюк В.П. Правовий, економічний та історичний аспекти змін виробничих відносин в аграрному секторі України (50-80-і рр. ХХ ст.): історіографія / В.П. Михайлюк // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, студентів ; м. Сєвєродонецьк, 13-14 квітня 2017 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ iм. В. Даля, 2017. – С. 4 - 7.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1572
Appears in Collections:Михайлюк Віталій Павлович
«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 13-14 квітня 2017 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004-007.pdf500,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.