Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1574
Title: Деталізація вимог щодо забезпечення сталого розвитку (господарсько-правовий аспект)
Authors: Шаповалова, О.В.
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Шаповалова О. В. Деталізація вимог щодо забезпечення сталого розвитку (господарсько-правовий аспект) / О. В. Шаповалова // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, студентів ; м. Сєвєродонецьк, 13-14 квітня 2017 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ iм. В. Даля, 2017. – С. 15 - 19.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1574
Appears in Collections:«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 13-14 квітня 2017 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
015-019.pdf498,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.