Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1599
Title: Роль адвоката у реалізації функції медіації
Authors: Суржан, Б.П.
Капліна, Г.А.
Каплина, Г.А.
Kaplina, H.
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Суржан Б. П. Роль адвоката у реалізації функції медіації / Б. П. Суржан, Г. А. Капліна // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, студентів ; м. Сєвєродонецьк, 13-14 квітня 2017 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ iм. В. Даля, 2017. – С. 152 - 157.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1599
Appears in Collections:Тези доповідей, виступи на конференцях
«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід»
Виступи, доповіді, тези
Капліна Галина Анатоліївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
152-157.pdf515,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.