Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1609
Title: Інформаційні технології в юридичній практиці
Authors: Щира, І.В.
Михайлюк, В.П.
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Щира І.В. Інформаційні технології в юридичній практиці / І.В. Щира, В.П. Михайлюк // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, студентів ; м. Сєвєродонецьк, 13-14 квітня 2017 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ iм. В. Даля, 2017. – С. 237 - 239.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1609
Appears in Collections:Михайлюк Віталій Павлович
«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 13-14 квітня 2017 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
237-239.pdf506,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.