Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1612
Title: Аэрогидромеханика. Ч1. Основы механики сплошных сред
Other Titles: Аерогідромеханіка. Ч1. Основи механіки суцільних середовищ
Aerohydromechanics. Fundamentals of Continuum Mechanics
Authors: Коваленко, А.О.
Соколов, В.І.
Осенін, Ю.І.
Кондауров, Є.М.
Коваленко, А.А.
Соколов, В.И.
Осенин, Ю.И.
Кондауров, Е.Н.
Kovalenko, A.
Sokolov, V.I.
Osenin, Yu.
Kondaurov, E.
Issue Date: 2001
Publisher: Вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Аэрогидромеханика. Ч1. Основы механики сплошных сред : учеб. пособие / А.А. Коваленко, В.И. Соколов, Ю.И. Осенин, Е.Н. Кондауров. - Луганск: изд-во ВНУ, 2001. – 64 с.: ил. 20. библиогр. 9.
Description: У першій частині навчального посібника «Аерогідромеханіка» викладені основи механіки суцільних середовищ: кінематика суцільних середовищ, розпо-діл маси та сили в суцільному середовищі; рівняння нерозривності, рівняння руху в напругах. Дано характеристику типових спрощень у постановці деяких задач аерогідромеханіки. Книга є навчальним посібником для студентів спеціальності «Гідроаеродинаміка», а також буде корисна студентам, що навчаються за спеціальністю «Гідравлічні та пневматичні машини», інженерам, аспірантам та науковим працівникам
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1612
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Соколов Володимир Ілліч
Навчально-методичні посібники/ кафедра машинобудування та прикладної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аэрогидромеханика.Ч1.pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.