Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1613
Title: Аэрогидромеханика. Ч3. Основы динамики сплошной среды
Other Titles: Аерогідромеханіка. Ч3. Основи динаміки суцільного середовища
Aerohydromechanics. 3. Fundamentals of the dynamics of a continuous medium
Authors: Коваленко, А.О.
Соколов, В.І.
Осенін, Ю.І.
Кондауров, Є.М.
Коваленко, А.А.
Соколов, В.И.
Осенин, Ю.И.
Кондауров, Е.Н.
Kovalenko, A.
Sokolov, V.I.
Osenin, Yu.
Kondaurov, E.
Issue Date: 2001
Publisher: Вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Аэрогидромеханика. Ч3. Основы динамики сплошной среды : учеб. пособие / А.А. Коваленко, В.И. Соколов, Ю.И. Осенин, Е.Н. Кондауров. - Луганск: изд-во ВНУ, 2001. – 40 с.: ил. 20. библиогр. 9.
Description: У третій частині навчального посібника “Аерогідромеханіка” викладені основи динаміки суцільного середовища: узагальнена гіпотеза Ньютона про зв'язок між напругами і швидкостями деформації, рівняння Навьє-Стокса для стисливого суцільного середовища, рівняння руху Ейлера ідеального суцільного середовища, рівняння Бернуллі для ідеальної рідини і газу. Представлено вивід загального рівняння енергії. Книга є навчальним посібником для студентів спеціальності «Гідроаеродина-міка», а також буде корисна студентам, що навчаються по спеціальністю «Гідравлічні та пневматичні машини», інженерам, аспірантам та науковим працівникам.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1613
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Соколов Володимир Ілліч
Навчально-методичні посібники/ кафедра машинобудування та прикладної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аэрогидромеханика.Ч3.pdf855,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.