Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1637
Title: Порівняльна оцінка програмних пакетів комп'ютерного моделювання інженерних процесів
Other Titles: Comparative estimation of programmatic packages of computer design of engineering processes
Authors: Голубєва, С.М.
Морнева, М.О.
Golubieva, S.M.
Morneva, M.O.
Keywords: програмний продукт
програмне середовище
інженерне моделювання
математичні задачі
графічний редактор
Issue Date: 2017
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Голубєва С.М. Порівняльна оцінка програмних пакетів комп'ютерного моделювання інженерних процесів / С.М. Голубєва, М.О. Морнева, // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2017. - № 3 (233). - С. 44 - 47.
Abstract: З метою визначення ефективного програмного пакета для впровадження в навчальний процес з дисциплін електротехнічного та електромеханічного напряму у статті проводиться аналіз сучасних програмних продуктів. Зроблено висновок про доцільність використання в області моделювання електромеханічних систем програмного пакету Matlab фірми The MathWorks Inc. Визначено вимоги до програмних систем моделювання систем.
С целью определения эффективного программного пакета для внедрения в учебный процесс по дисциплинам электротехнического и электромеханического направле-ния, проводится анализ современных программных проду-ктов. Сделан вывод о целесообразности использования в области моделирования электромеханических систем программного пакета Matlab фирмы The Mathworks Inc. Определены требования к программным системам моде-лирования систем.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1637
ISSN: 1998-7927
Appears in Collections:Голубєва Світлана Михайлівна
Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник 3(233) 2017-с 44-47.pdf609,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.