Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1668
Title: Пристрій для магнітного розділення сипучих матеріалів
Authors: Шведчикова, І.О.
Сухаревська, Н.О.
Голубєва, С.М.
Issue Date: 2010
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 48370 Україна, МПК B03C 1/04. Пристрій для магнітного розділення сипучих матеріалів / І.О. Шведчикова, Н.О. Сухаревська, С.М. Голубєва ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u200910909 ; заявл. 29.10.2009 ; опубл. 10.03.2010, бюл. № 5, 2010. – 2 с. : кресл.
Description: Пристрій для магнітного розділення сипучих матеріалів, який містить транспортер, електромагнітні системи, встановлені над транспортером по обидва боки від його осі симетрії, та приймачі продуктів розділення, електромагнітні системи встановлено під кутом до основи транспортера, який відрізняється тим, що електромагнітні системи виконано у вигляді нерухомих півдисків, під електромагнітними системами у площині, паралельній площинам півдисків, розміщено розвантажувальні диски з немагнітного матеріалу з можливістю обертання навколо своїх осей, при цьому кут встановлення електромагнітних систем до основи транспортера може бути змінено поворотними пристроями. Корисна модель відноситься до галузі збагачення корисних копалин і може бути використана для магнітного розділення сипучих матеріалів.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1668
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48370-uapatents.com Патент.pdf141,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.