Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1669
Title: Дисковий магнітний сепаратор
Authors: Шведчикова, І.О.
Сухаревська, Н.О.
Голубєва, С.М.
Голубева, С.М.
Issue Date: 2010
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 48517 Україна, МПК B03C 1/24. Дисковий магнітний сепаратор / І.О. Шведчикова, Н.О. Сухаревська, С.М. Голубєва ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u200908746 ; заявл. 20.08.2009 ; опубл. 25.03.2010, Бюл.№ 6, 2010. – 2 с. : кресл.
Description: Дисковий магнітний сепаратор, який містить феромагнітний диск, встановлений з можливістю обертання у горизонтальній площині над поверхнею матеріалу, що транспортується, на феромагнітному диску встановлені концентричні магніти, полярність полюсів яких чергується у радіальному напрямку та в міжполюсному робочому зазорі яких утворюється магнітне поле з високим градієнтом напруженості, який відрізняється тим, що магніти виконано дугоподібними та відокремлено один від одного двома розвантажувальними секторами, виконаними із немагнітного матеріалу, при цьому під магнітами у площині, паралельній площині феромагнітного диску, розміщено обертовий диск з немагнітного матеріалу, а під обертовим диском розташовано нерухомий скребок. Корисна модель відноситься до галузі збагачення корисних копалин і може бути використана для вилучення феромагнітних металевих включень з сипучих матеріалів, що транспортуються стрічковими конвеєрами.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1669
Appears in Collections:Голубєва Світлана Михайлівна
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48517-uapatents.com Патент.pdf155,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.