Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1670
Title: Пристрій для вилучення металевих включень
Authors: Шведчикова, І.О.
Голубєва, С.М.
Земзюлін, М.О.
Issue Date: 2010
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 54723 Україна, МПК B03C 1/24. Пристрій для вилучення металевих включень / І.О. Шведчикова, С.М. Голубєва, М.О. Земзюлін ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u201004526 ; заявл. 19.04.2010 ; опубл. 25.11.2010, Бюл.№ 22, 2010. – 3 с. : кресл.
Description: Пристрій для вилучення металевих включень, який містить транспортуючий орган, виконаний у вигляді двох стрічкових транспортерів, напрям руху яких є зустрічним, скребок для вилучення феромагнітних металевих включень, приймачі продуктів розділення, магнітну систему, виконану у вигляді диска, встановленого з можливістю обертання навколо своєї осі, з полярністю полюсів магнітів, що чергується по периметру диска, який відрізняється тим, що один з стрічкових транспортерів транспортуючого органу розташовано зі зміщенням по висоті, диск магнітної системи з магнітами на його верхній та нижній поверхнях розміщено у проміжку між стрічковими транспортерами таким чином, що одна з ділянок диска розташована під першим стрічковим транспортером, а діаметрально протилежна ділянка диска розташована над другим стрічковим транспортером, при цьому під нижньою поверхнею диска у площині, паралельній площині диска, розміщено з можливістю обертання навколо своєї осі розвантажувальний диск з немагнітного матеріалу. Корисна модель відноситься до галузі збагачення корисних копалин і може бути використана для вилучення феромагнітних та немагнітних металевих включень з сипучих матеріалів, що транспортуються стрічковими конвеєрами.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1670
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54723-uapatents.com Патент.pdf140,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.