Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1673
Title: Система вентиляції
Authors: Гусєнцова, Я.А.
Іващенко, Є.А.
Гусєнцова, Є.С.
Коваленко, А.О.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Баранич, Ю.В.
Корсун, О.Ю.
Подлєсна, С.В.
Issue Date: 2006
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 13707 Україна, МПК F24F 7/06. Система вентиляції / Я. А.Гусєнцова, Є. А. Іващенко, Є. С.Гусєнцова, А. О.Коваленко, В. І.Соколов, Ю. В.Баранич, О. Ю.Корсун, С. В.Подлєсна ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u200509653 ; заявл. 14.10.2005 ; опубл. 17.04.2006, Бюл.№ 4, 2006. – 2 с. : кресл.
Description: Система вентиляції, що містить датчик температури з підсилювачем, виконавчий механізм, регулюючий орган і вентилятор, яка відрізняється тим, що як регулюючий орган застосовано аналоговий струминний елемент, керований регульованим потоком повітря і встановлений за вентилятором, а як виконавчий механізм застосовано дросель. Корисна модель відноситься до області будівництва, вентиляції й кондиціонування повітря й може бути використана в промисловості для вентиляції цехів і т. і.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1673
Appears in Collections:Патенти
Соколов Володимир Ілліч

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13707-uapatents.com.pdf102,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.