Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1678
Title: Вентиляційна установка
Authors: Гусєнцова, Я.А.
Іващенко, Є.А.
Коваленко, А.О.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Кібалова, О.С.
Затерка, М.М.
Гусєнцова, Є.С.
Подлєсна, С.В.
Issue Date: 2006
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 17097 Україна, МПК F24F 7/06. Вентиляційна установка / Я. А.Гусєнцова, Є. А. Іващенко, А. О.Коваленко, В. І.Соколов, О. С.Кібалова, М. М.Затерка, Є. С.Гусєнцова, С. В.Подлєсна ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u200602307 ; заявл. 02.03.2006 ; опубл. 15.08.2006, Бюл.№ 9, 2006. – 2 с. : кресл.
Description: Вентиляційна установка, що містить вентилятор та регулюючий орган з приводом, яка відрізняється тим, що як регулюючий орган застосовано вихровий клапан, встановлений перед вентилятором і керований потоком повітря, який регулюється дроселем. Корисна модель відноситься до області будівництва, вентиляції та кондиціонування повітря й може бути використана в промисловості для вентиляції цехів.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1678
Appears in Collections:Патенти
Соколов Володимир Ілліч

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17097-uapatents.com.pdf95,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.