Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1681
Title: Пневматичний опір
Authors: Губар, В.Ф.
Гусєнцова, Я.А.
Коваленко, А.О.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Гусєнцова, Є.С.
Пастушкова, І.Д.
Чередниченко, Г.Ю.
Баранич, Ю.В.
Issue Date: 2006
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 19626 Україна, МПК F24F 7/06. Пневматичний опір / В.Ф. Губар, Я.А. Гусєнцова, А.О.Коваленко, В.І.Соколов, Є.С.Гусєнцова, І.Д. Пастушкова, Г.Ю. Чередниченко, Ю.В. Баранич ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u200607894 ; заявл. 14.07.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл.№ 12, 2006. – 2 с. : кресл.
Description: Пневматичний опір, що містить канал підведення, канал виходу та зворотний канал, який відрізняється тим, що він забезпечений каналом керування, встановленим між каналом підведення та каналом виходу.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1681
Appears in Collections:Патенти
Соколов Володимир Ілліч

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19626-uapatents.com.pdf97,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.