Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1682
Title: Вентиляційна установка
Authors: Губар, В.Ф.
Гусєнцова, Я.А.
Гусєнцова, Є.С.
Коваленко, А.О.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Пастушкова, І.Д.
Чередниченко, Г.Ю.
Баранич, Ю.В.
Issue Date: 2006
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 19627 Україна, МПК F24F 7/06. Вентиляційна установка / В.Ф. Губар, Я.А. Гусєнцова, Є.С.Гусєнцова, А.О.Коваленко, В.І.Соколов, І.Д. Пастушкова, Г.Ю. Чередниченко, Ю.В. Баранич ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u200607895 ; заявл. 14.07.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл.№ 12, 2006. – 2 с. : кресл.
Description: Вентиляційна установка, що містить вентилятор та байпасний канал з регулюючим органом, яка відрізняється тим, що у байпасному каналі встановлено вихровий клапан, з'єднаний з регулюючим органом каналом керування, введеним до входу ежектора, встановленого на вході вентилятора. Корисна модель відноситься до області будівництва, вентиляцій та кондиціювання повітря і може бути використана в промисловості для вентиляції цехів.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1682
Appears in Collections:Патенти
Соколов Володимир Ілліч

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19627-uapatents.com.pdf104,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.