Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1683
Title: Вугільний фільтр
Authors: Коваленко, А.О.
Андрійчук, Г.В.
Насонкіна, І.К.
Щурова, І.В.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Гусєнцова, Є.С.
Баранич, Ю.В.
Пастушкова, І.Д.
Чередниченко, Г.Ю.
Issue Date: 2007
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 25320 Україна, МПК F24F 7/06. Вугільний фільтр / А.О.Коваленко, Г.В. Андрійчук, І.К. Насонкіна, І.В. Щурова, В.І.Соколов, Є.С.Гусєнцова, Ю.В. Баранич, І.Д. Пастушкова, Г.Ю. Чередниченко ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u200701100 ; заявл. 02.02.2007 ; опубл. 10.08.2007 , Бюл.№ 12, 2007. – 2 с. : кресл.
Description: Вугільний фільтр, що являє собою корпус з вугільним адсорбером, розміщеним між двома сітками, який відрізняється тим, що у вугільному адсорбері розташовано дві циліндричні вставки, які поділяють площу вугільного адсорбера на три зони з рівною площею. Корисна модель відноситься до вугільних фільтрів і може бути використана в системах очищення повітря промислових підприємств та атомних станцій.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1683
Appears in Collections:Патенти
Соколов Володимир Ілліч

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25320-uapatents.com.pdf66,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.