Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1686
Title: Вугільний фільтр
Authors: Коваленко, А.О.
Андрійчук, Г.В.
Насонкіна, І.К.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Гусєнцова, Я.А.
Гусєнцова, Є.С.
Пастушкова, І.Д.
Чередниченко, Г.Ю.
Гончарова, Н.В.
Issue Date: 2007
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. на корисну модель № 27686 Україна, МПК F24F 7/06. Вугільний фільтр / А.О.Коваленко, Г.В. Андрійчук, І.К. Насонкіна, В.І.Соколов, Я. А.Гусєнцова, Є.С.Гусєнцова, І. Д. Пастушкова, Г. Ю. Чередниченко, Н. В. Гончарова ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u200707357 ; заявл. 02.07.2007 ; опубл. 12.11.2007. – 2 с. : кресл.
Description: Вугільний фільтр, що являє собою корпус з вугільним адсорбентом, розміщеним між двома сітками, з входом у вигляді конфузора та виходом у вигляді випускного патрубка, який відрізняється тим, що у вугільному фільтрі на вході за конфузором встановлено дифузор з кутом розкриття 7° та ступенем розширення 4, а на виході перед випускним патрубком встановлено колектор у вигляді лемніскати. Корисна модель відноситься до вугільних фільтрів і може бути використана в системах очищення повітря промислових підприємств та атомних станцій.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1686
Appears in Collections:Патенти
Соколов Володимир Ілліч

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27686-uapatents.com.pdf78,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.